Podstawy Logiki i Teorii Mnogości


Materiały uzupełniające do wykładów:
 • Środowisko Mizarowe do nauki rachunku zdań i predykatów (download).
 • Środowisko do nauki własności zbiorów (download).
 • Środowisko do nauki teorii relacji dwuczłonowych (download).
 • Rozszerzone środowisko do nauki teorii relacji - zawiera poprzednie (download).
 • Środowisko do nauki indukcji (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 1 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 2 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 3 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 4 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 5 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 6 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 7 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 8 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 9 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 10 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 11 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 12 (download) oraz dodatkowy słownik eqrel.voc.
 • Plik Mizarowy z wykładu 13 (download) oraz dodatkowy słownik funct.voc.
 • Plik Mizarowy z wykładu 14 (download) - indukcja matematyczna i arytmetyka na liczbach naturalnych (graf zależności twierdzeń).
 • Prezentacja - wprowadzenie (download)
Oprogramowanie:
 • Mizar 8.1.09 dla Windows (download).
 • GNU Emacs dla Windows (download).
 • Dodatkowo można pobrać: GNU grep dla Windows (download).
Literatura:
 • K. Kuratowski. Wstęp do teorii mnogości i topologii. PWN.
 • A. Grzegorczyk. Zarys logiki matematycznej. PWN.
 • W. Marek, J. Onyszkiewicz. Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach. PWN.

Uwagi do samodzielnej instalacji systemu Mizar:


Softadm