Podstawy Logiki i Teorii Mnogości


Materiały uzupełniające do wykładów:
 • Środowisko Mizarowe do nauki rachunku zdań i predykatów (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 1 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 2 (download).
 • Plik Mizarowy z wykładu 3 (download).
 • Prezentacja - wprowadzenie (download)
Oprogramowanie:
 • Mizar 8.1.09 dla Windows (download).
 • GNU Emacs dla Windows (download).
 • Dodatkowo można pobrać: GNU grep dla Windows (download).
Literatura:
 • K. Kuratowski. Wstęp do teorii mnogości i topologii. PWN.
 • A. Grzegorczyk. Zarys logiki matematycznej. PWN.
 • W. Marek, J. Onyszkiewicz. Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach. PWN.

Uwagi do samodzielnej instalacji systemu Mizar:


Softadm