Podstawy Logiki i Teorii Mnogości


Materiały uzupełniające do wykładów:
  • Środowisko Mizarowe do nauki rachunku zdań i predykatów (download).
  • Prezentacja (download)
Oprogramowanie:
  • Mizar 8.1.05 dla Windows (download).
  • GNU Emacs dla Windows (download).
  • Dodatkowo można pobrać: GNU grep dla Windows (download).
Literatura:
  • K. Kuratowski. Wstęp do teorii mnogości i topologii. PWN.
  • A. Grzegorczyk. Zarys logiki matematycznej. PWN.
  • W. Marek, J. Onyszkiewicz. Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach. PWN.

Uwagi do samodzielnej instalacji systemu Mizar:


Softadm